SIKKERHETSREGLER:

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.
 • Spør om noe er uklart.

Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken.

 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt for å delta på aktiviteter.
 • Barn under 12 år skal vær i følge med voksen hele tiden.

Sikringsutstyr

 • Klatreselen har tre spenner – en på hoften og en i hver lårløkke.
 • Selen skal til enhver tid sitte stramt.
 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med instruktør for kontroll av denne.
 • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin eller trinse.
 • I hvert enkelt hinder skal du være sikret med 2 karabiner eller trinse.
 • I klatrevegg skal du sjekkes og sikres av instruktør før du klatrer.

Aktiviteter

 • Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.
 • Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.
 • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år
 • Øvelse løype 1 og 2 minimum høyde 115 cm
 • Grønn-, Grønn og Grønn+ løype minimum høyde 115 cm
 • Blå, Blå+ og Blå zipline løype minimum høyde 115 cm
 • Lilla, Lilla zipline og Lilla+ løype minimum høyde 140 cm
 • Rød løype minimum høyde 150 cm
 • Utfordringen (Sort+) minimum høye 150 cm
 • Sort løype minimum høyde 150 cm
 • Låvehoppet minimum høyde 150 cm
 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.
 • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.
 • På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i hinderet.
 • På zip-linen må du sjekke at det ikke er noen på lina. Er du i tvil må du vente til den er klar.
 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.
 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
 • Maksimal vekt for klatrere: 120 kg. Maksimal vekt for Låvehoppet: 120 kg.

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.
 • Gravide.
 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer.
 • Personer med rygg- eller nakkeskade.
 • Personer med alvorlige skader.
 • Personer med alvorlige lidelser.

 

NB! NB! NB!

For å reservere seler innenfor vår ordinære åpningstid må du trykke på teksten over. Skjemaet under gjelder kun for forhåndsbestilte grupper og skal kun fylles ut dersom du har forhåndsbestilt klatretid via mail.

 

 

EGENERKLÆRING, FYLLES KUN UT AV FORHÅNDSBESTILTE GRUPPER

VED Å SENDE INN DETTE SKJEMAET ERKLÆRER:

Jeg å ha lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Klatring på Grensen. Jeg er inneforstått med at dersom jeg bryter sikkerhetsreglene kan ikke Klatring på Grensen holdes ansvarlig for konsekvensene. Bruk av høydeparken kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også inneforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.

Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene hos Klatring på Grensen, og er klar over at dersom barnet bryter sikkerhetsreglene kan ikke Klatring på Grensen holdes ansvarlig for konsekvensene.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.