Parksystemer

Klatring På Grensen AS har en egen avdeling for parksystemer. Vi leverer komplette, nøkkelferdige parker eller enkelstående ziplines samt klatreløyper etter kundenes ønsker. Vi bygger også Via Ferrata.

Vi har bred erfaring fra alle ledd i byggeprossessen. Vi har et byggeteam med 10 arbeidere fra Estland samt to norske prosjektledere som styrer prosjektet fra design til godkjent park av norske kontrollorgan (SJT).

Vi tilbyr en meget høy kvalitet på håndtverket og en unik park til en meget konkurransekraftig pris.

I tillegg til selve parken tilbyr vi alt av utstyr og systemer man trenger for en profesjonell drift.

Ta kontakt med Henrik Aune for en uforpliktende prat om muligheter på:

Mobiltelefon: 95 72 50 72

Mail: henrik@klatringpagrensen.no

 

 

Referanseprosjekter klatreparker

 • Helgøya Klatrepark
 • Oslo Klatrepark
 • Gjesåsen Klatrepark
 • Gjøvik Klatrepark
 • Stiggarti Odalen Klatrepark
 • Våler Klatrepark
 • Klatreløype Prøysenhuset
 • Klatreløype Baråker
 • Klatrelype inne Superland, Quality hotel Sarpsborg
 • Zipline Åmotsdalen Gård Oppdal
 • Zipline Inspiria Sarpsborg

 

 

Innendørs klatrebane

Klatring på Grensen AS leverer også innendørs klatrebaner tilpasset spesielt til omgivelsene.

Bildet viser klatrebanen som står på Superland i Sarpsborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klatreparker er perfekt for motorisk utvikling.

Motorisk utvikling er endringen i motorisk atferd over tid. Barna lærer seg nye bevegelser og forbedrer bevegelsene de allerede har lært, en utvikling som skjer gjennom ulike faser. Jo mer tid barnet får til å øve på ferdigheten, dess mer utvikles den fra å være grov-koordinert til å bli fin-koordinert. Etter mye øving blir ferdigheten automatisert, slik at barnet kan gjøre noe annet samtidig. Kvaliteten på den motoriske utviklingen blir påvirket av miljøet- både fysiske og menneskelige faktorer spiller inn. 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet) 

Hvorfor er dette så genialt?

De grunnleggende særtrekk ved klatring som aktivitet er lekorientering. Man oppnår utvikling av allsidige motoriske ferdigheter som koordinasjon, balanse, styrke, øye-fot-hånd-samspill og smidighet på en måte få andre aktiviteter kan.